กิจกรรมโครงการ    
 
 

พบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

 
 
 

การพบปะหารือกับสำนักงานเขตจตุจักร
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น.-12.30 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการเขต ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร

 
 
 
 

การพบปะหารือกับสำนักงานเขตลาดพร้าว
เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.- 11.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเขตลาดพร้าว

 
 
 
  การพบปะหารือกับสำนักงานเขตบางเขน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.-11.10 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตบางเขน
 
 
 
  การพบปะหารือกับสำนักงานเขตบางกะปิ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.-14.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกะปิ
 
 
 
  การพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เมื่อศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.-14.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกะปิ