รูปแบบทางเลือก  
การศึกษาและเสนอแนะการดำเนินโครงการเพื่อใช้ประโยชน์เสาตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์) โดยศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการกรณีต่างๆ ในเบื้องต้น 4 รูปแบบทางเลือก
 

รูปแบบที่ 1 การพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชน

 
เป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างเดียว โดยมีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณแยกแคราย ไปตามแนวถนนงามวงศ์วาน ผ่านแยกเกษตรศาสตร์  ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนรามคำแหง ระยะทางประมาณ 21.5 กิโลเมตร
   
 
 

รูปแบบที่ 2 การพัฒนาด้วยโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor

 
เป็นการพัฒนาด้วยระบบทางพิเศษอย่างเดียว โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณสี่แยกเกษตรศาสตร์ ไปตามเกาะกลางของถนนประเสริฐมนูกิจ จนถึงถนนนวมินทร์ แล้วแนวเส้นทางจะซ้อนทับกับทางหลวงหมายเลข 351 ไปบรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก รวมระยะทางประมาณ 11.9 กิโลเมตร
   
 
 

รูปแบบที่ 3 การพัฒนาด้วยโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ประกอบด้วยโครงข่ายทดแทน N1, N2 และ E-W Corridor

 
เป็นการพัฒนาด้วยระบบทางพิเศษอย่างเดียว โดยมีแนวเส้นทางและรูปแบบเช่นเดียวกับรูปแบบทางเลือกที่ 2  โดยเพิ่มโครงข่ายทดแทน N1 เพื่อเชื่อมระหว่างวงแหวนตะวันออก-ตะวันตก
   
 
 

รูปแบบที่ 4 การพัฒนาด้วยระบบขนส่ง ทั้งระบบทางด่วนและระบบขนส่งมวลชนบนแนวสายทางเดียวกัน

 
เป็นการพัฒนาโครงการทั้ง 2 ระบบ คือระบบทางพิเศษ และรถไฟฟ้าบนสายทางเดียวกัน