สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)    
     
 
     
         
 


   

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการ
งานศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)
เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกของโครงการ รวมทั้งหารือและร่วมประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศง 2560 โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1
วันเสาร์ที่ 23  กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรม เดอะพันธุ์ทิพย์ โฮเทล ลาดพร้าว แบงค็อก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มที่ 2  วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรมสกายโดม ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กลุ่มที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธชาติ ชั้น 3 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ>>
 
 
 
DOWLOAD :

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนา โครงการ

สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)