ที่ตั้งโครงการ  
ในการศึกษาจะประกอบด้วยแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและแนวเส้นทางพิเศษ
แนวเส้นทางของรถไฟฟ้า
การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วง แคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) ได้พัฒนาโครงข่ายการขนส่งและจราจรในภาพรวม โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกแคราย (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีชมพู) ไปตามแนวถนนงามวงศ์วาน (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง บริเวณสถานีบางเขน) ผ่านแยกเกษตร (เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียวเข้ม บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนรามคำแหง (เชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณแยกลำสาลี) รวมระยะทางประมาณ 21.5 กิโลเมตร